روڼ ســــــــهار

روڼ ســـــــهار

روڼ سهاردشمشادتلویزیون سهارنۍ خپرونه ده ټولنیز ،ښوونیز اوتفریحي مالومات په کې لیدونکوته وړاندې کیږي په دې خپرونه کې دبیلابیلوبرخونه میلمانه راغوښتل کیږي اودټولنې دبیلابیلوبرخوستونزې ورسره شریک کیږي . دروغتیا،ورزش ،سیمنا ،مالوماتي مطالب ،په زړه پورې مطالب اوتاریخي مالومات هم په دې خپرونه کې وړاندې کیږي .