شمشاداوخلک: دنشروخت مازیګر۰۴:۰۵

۵۰دقیقی
دنشروخت :جمعه مازیګر۰۴: ۰۵تکراریی شنبه سهار۹:۰۵
  سیاسی اوټولنیزه خپرونه ده چې په ژوندۍ بڼه نشرته سپارل کیږي په دې خپرونه ترډیره په ټولنیزومسایلوبحث کیږي په بجث کې یوتن میلمه وي اولیدونکي هم دټیلفون له لارې خپلې ستونزې شریکوی اوله هماغه مسول نه یی ځواب ترلاسه کوي .