تاوده بحثونه

 

۴۵دقیقی
دنشروخت :له شنبې ترپنجشنبې دشپې ۱۰:۰۰بجې اوتکراردسهارپه ۰۹:بجو
سیاسي خپرونه ده اوپه دې خپرونه کې دورځي په توده موضوع بحث کیږي اوبیلابیل دسیاسي چاروشنونکي اودنظرخاوندان ورته راغوښتل کیږي .