خپرونې

سلګۍ – هندي

08:00شــنـبـې - چــهارشـنـبـې ســــلـګـۍ – هـنـدي...

پخلی

06:30هـــره یکشنبې او چهار شنبې دشــپـې پخلی .

دیني لارښونې

04:00شـنـبـې تر دوشــنبې دیــني لارښــونــې په دې خپرونه کې ...

میرنا او خلیل

06:30 دوشنبې او سه شبې د شپې میرنا او خلیل ترکی سریال